Szkolenie z wyjazdem studyjnym  pn. „Dobre przykłady zastosowania OZE w gminach”

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w dniach 12-14 lipca 2021 roku, w Krakowie oraz okolicach ( województwo małopolskie) zrealizował szkolenie z wyjazdem studyjnym  pn. „Dobre przykłady zastosowania OZE w gminach”.  W szkoleniu wzięło udział 40 osób.

Grupa docelowa:  doradcy rolniczy, pracownicy doradztwa rolniczego, rolnicy, studenci, mieszkańcy województwa opolskiego.

Cel: Celem szkolenia było ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich poprzez efektywną promocję innowacyjnych praktyk  z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki niskoemisyjnej. Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń z zakresu odnawialnych źródeł energii, zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Ważnym czynnikiem definiującym koszty w gospodarstwie rolnym jest zużycie energii. Nabycie wiedzy w zakresie poprawy efektywności energetycznej w gospodarstwach rolnych przyczynia się do obniżenia kosztów związanych z zużyciem energii w gospodarstwie rolnym, a także skutkuje zmniejszeniem oddziaływania gospodarstw rolnych na zmiany klimatu. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przyczynia się do poprawy stanu powietrza poprzez wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej. Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej wykorzystania odnawialnych źródeł energii do wdrażania gospodarki niskoemisyjnej. Polska zajmuje ostatnie miejsce w Europie pod względem zanieczyszczania powietrza i konieczne jest wdrażanie innowacyjnych metod jakimi są odnawialne źródła energii do poprawy tego stanu.

Uczestnicy szkolenia wzięli udział w warsztatach, które odbyły się w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ, AGH Laboratorium w Miękini oraz wykładach, które prezentowane były w Krakowie.

Tematy jakie zostały poruszone podczas trzy dniowego szkolenia to:

Pompy ciepła: zasada działania, budowa i rodzaje pomp ciepła do C.O i C.W.U., efektywność energetyczna oraz koszty eksploatacji, aspekty termomodernizacji, rodzaje dolnych źródeł, aspekty właściwego doboru pomp ciepła,

Instalacje fotowoltaiczne – podstawy funkcjonowania oraz układy optymalizacji produkcji energii elektrycznej, systemy off- i on-grid. Podstawy działania i projektowania,

Idea „Dom bez rachunków” czyli połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką,

Oprowadzanie po ośrodku wraz z prezentacją systemów pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych;

Prelekcja w laboratorium biomasy POLoNEs (Przyczyny, Ograniczanie i Likwidacja Niskiej Emisji), różnica pomiędzy klasami kotłów, Uchwały antysmogowe,

Warsztaty wiedzy z zakresu biomasy – możliwości wykorzystania do celów energetycznych,

Analiza podstawowych trendów i dobrych praktyk światowych w zakresie klastrów energii,

Innowacje w Małopolsce, przykłady wsparcia mikro przedsiębiorców w gminach na terenie województwa.

Było to bardzo ważne szkolenie z zakresu ochrony środowiska poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy szkolenia poznali wiele cennych informacji, które w dużej mierze przyczynią się do rozwoju odnawialnych źródeł energii w naszym województwie.

Dodatkowych informacji udziela: Patrycja Borkowska tel. 77/44 37 138 patrycja.borkowska@oodr.pl