Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Innowacje w praktyce – wpływ uprawy roślin strączkowych na środowisko”

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich planuje szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. „Innowacje w praktyce – wpływ uprawy roślin strączkowych na środowisko” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Termin realizacji operacji: sierpień 2021

Forma realizacji operacji: szkolenie połączone z warsztatami polowymi

Liczba uczestników: 24 (producenci rolni i specjaliści/doradcy rolniczy, naukowcy, przedstawiciele biznesu)

Cel: Celem szkolenia połączonego z warsztatami polowymi jest zaprezentowanie dobrych praktyk rolniczych i upowszechnienie stosowanych na niewielką skalę rozwiązań jakimi jest między innymi obecność roślin strączkowych w płodozmianie . Wymiana wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia ma umożliwić rozwiązywanie problemów towarzyszących uprawie roślin strączkowych i pokazać korzyści płynące z uprawy roślin strączkowych.

Dodatkowych informacji udziela: Ewelina Stalska, tel. 77 44 37 127, ewelina.stalska@oodr.pl