Spotkanie tematyczne pn. „Innowacje w opolskim winiarstwie”

 

Opolskie winiarstwo zdobywa coraz więcej sympatyków mimo, że jego nowe oblicze odrodziło się nieco ponad trzydzieści lat temu , a prawdziwie dynamiczny rozwój tej dziedziny nastąpił dopiero w ostatnim dziesięcioleciu. W większych i mniejszych , lecz z pewnością coraz bardziej profesjonalnych winnicach , powstają wspaniałe wina a winiarze prześcigają się w sposobach podejmowania gości. Tradycje winiarskie w Polsce są  długie , dlatego warto wspomnieć o „prehistorii’ samej rośliny. Otóż Władysław Szafer – znany polski botanik , znalazł kopalne nasiona winorośli w złożach kopalni soli w Wieliczce, a to znaczy, że Vitis vinisfera L. występowała na terenie Polski już w Miocenie (22 mln – 5 mln lat temu) długo przed pojawieniem się człowieka.

W ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zorganizował w dniach: 11-12 czerwca 2021r. w Hotelu DeSilva Premium Opole spotkanie tematyczne pn. „Innowacje w opolskim winiarstwie”.

Program spotkania zawierał obszerną tematykę, a były to wykłady pn.:

– „Najlepsze praktyki dla zdrowia gleby w winnicach” oraz „Nawożenie winorośli – najczęściej popełniane błędy”, które w sposób zajmujący omówił Pan dr Piotr Chochura.

–  „Odmiany i klony winorośli przeznaczone do upraw na wina musujące, podobieństwa i różnice wraz     z analizą sensoryczną” oraz „ Jakość owoców i wyznaczenie terminu dojrzałości zbiorczej owoców przeznaczonych do produkcji win musujących”, tematy te ekscytująco przekazała Pani dr inż. Marta Czaplicka.

–  „Technologia produkcji win musujących wraz z analizą sensoryczną” – prelegent Pan mgr inż. Zbigniew Krzyżak wyłożył oryginalnie swój wykład.

–  „Produkcja winiarska w świetle prawa żywnościowego” – ciekawie poprowadzone zajęcia przez Pana mgr Andrzeja Szpulaka.

Grupą docelową operacji byli rolnicy, przedsiębiorcy, osoby z branży rolniczej – winiarze, przedstawiciele podmiotów doradczych, przedstawiciele świata nauki . W spotkaniu wzięło udział 32 osoby.

Projekt miał na celu rozpowszechnienie i podniesienie poziomu wiedzy w zakresie wpływu zmian warunków klimatycznych na proces winifikacji oraz spopularyzowanie innowacyjnych rozwiązań technologii uprawy winorośli z wykorzystaniem zasobów środowiska naturalnego . Istotnym aspektem projektu było również wykorzystanie zasobów naturalnych środowiska  oraz nowoczesnego podejścia do technologii przetwórstwa owoców winorośli wpływającego na walory końcowe produktu. Dodatkowo spotkanie to miało także na celu pomoc w budowaniu wzajemnych sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, mieszkańcami obszarów wiejskich, doradcami oraz przedstawicielami szeroko pojętych instytucji mających wpływ na kształtowanie i rozwój obszarów wiejskich. Ważnym aspektem było też zainteresowanie możliwością współpracy partnerskiej we wdrażaniu metod przetwórstwa wina.