Szkolenie połączone z warsztatami polowymi pn.: „Dzień kukurydzy – innowacyjne rozwiązania w kierunku zwiększania bioróżnorodności”

 

W dniu 16 września 2021 r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zrealizował szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. Dzień kukurydzy – innowacyjne  rozwiązania w  kierunku  zwiększania bioróżnorodnościw ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji było podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod pielęgnacji kukurydzy, zaprezentowanie bogatej gamy odmian oraz nowości z branży, a także podniesienie świadomości uczestników szkolenia o konieczności zwiększania bioróżnorodności poprzez wprowadzenie do płodozmianu kukurydzy, co wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu.

Podczas szkolenia połączonego z warsztatami polowymi prelegenci omówili tematykę szczególnie istotną z punktu widzenia producenta rolnego. „Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie szkodników kukurydzy z  uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin” przedstawił Dr hab. Paweł Bereś, „Niebezpieczne choroby w uprawie kukurydzy i możliwości ich ograniczenia” –  Prof. dr hab. Marek Korbas. Wykładom towarzyszyła interesująca dyskusja, podczas której można było uzyskać porady i cenne wskazówki dotyczące poruszanych zagadnień. Po części wykładowej miało miejsce zwiedzanie kolekcji ponad 60-ciu odmian kukurydzy: omówiono jakość poszczególnych odmian, ich właściwości, wymagania glebowe i klimatyczne.