Konferencja pn.: „Innowacje w ofercie turystycznej- kreowanie wizerunku opolskiej wsi”

W dniach 20-21.09.2021 r. w  Opolu odbyła się konferencja pn.: „Innowacje w ofercie turystycznej- kreowanie wizerunku opolskiej wsi” realizowanej w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Dwudniowa konferencja składała się z niezwykle ciekawych wykładów wszystkie bloki tematyczne w przedstawione zostały w nawiązaniu do ziół, metod ich przetwarzania oraz sposobów wykorzystywania w życiu codziennym. Dr Barbara Woś podczas degustacji zaprezentowała napoje oraz produkty przygotowywane na bazie ziół w nawiązaniu do innowacyjnych metod wykorzystywania wywarów ziołowych oraz poruszyła niezwykle ważną kwestię o innowacyjnym podejściu do ziół uprawowych i dziko rosnących. Kolejne bloki tematyczne poprowadzone przez dr hab. Izabelę Jasicką Misiak skłaniały się ku roślinnym antybiotykom wraz z innowacyjnym wykorzystaniem roślin o działaniu antybiotycznym, a także wykład z zakresu innowacyjnego wykorzystania ziół w kosmetyce. Jednym z punktów konferencji była także prezentacja najciekawszych gospodarstw agroturystycznych województwa opolskiego oraz 40 minutowy film pn. „Turystyka wiejska – dobre praktyki w województwie opolskim”. W konferencji udział wzięło 70 uczestników składających się z rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów restauracyjno – hotelarskich z terenów wiejskich woj. opolskiego, członkowie stowarzyszeń oraz lokalnych grup działania, przedstawiciele JST z terenów woj. opolskiego, doradcy rolniczy oraz osoby zainteresowane tematem. Operacja miała na celu aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich, prowadzących do dywersyfikacji dochodów gospodarstw rolnych. Operacja polegała na zaproponowaniu zmian w oferowanych produktach turystycznych, kreowaniu nowych produktów oraz wdrażaniu lepszych rozwiązań w procesach obsługi klientów, udoskonalania oferty turystycznej, wprowadzania innowacji w obsłudze turystów. Wykorzystywanie walorów turystycznych obszaru,  pobudzenie kreatywności właścicieli gospodarstw agroturystycznych w celu stworzenia bogatszej oferty turystycznej.