Grupa operacyjna

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania “Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 można składać od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. Wniosek wraz z załącznikami do pobrania na stronie https//www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca.html  oraz poniżej:

WoPP__M16__Wspolpraca

zal_1_WoPP_16_sklad_grupy

zal_2_WoPP_16__brak_powiazan

zal_3_WoPP_16_Opis_operacji

zal_4_WoPP_16_oswiadczenie_VAT

zal_5_WoPP_16_oswiadczenie__innowacyjnosc (1)

zal_6_WoPP_16_oswiadcz._wl._nieruchomosci

zal_7_WoPP_16_oswiadczenie_MSP

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami do pobrania na stronie https//www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca.html oraz poniżej:

Instr_wypelniania_WoPP_M16_13.VII.2017

Zal_1_do_Instrukacji_wypalniania_WoPP

Zal_2_do_Instr_wypelniania_WoPP_13.VII.2017

 

W Centrum Doradztwa Rolniczego oraz we wszystkich Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego działają brokerzy innowacji, którzy udzielają pomocy tworzącym się grupom operacyjnym na rzecz innowacji, a także ułatwiają wymianę wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

lista brokerów innowcji

 

Lista pytań i odpowiedzi dotyczących działania “Współpraca” PROW 2014-2020 zamieszczona na stronie www.arimr.gov.pl oraz poniżej:

Wsparcie w ramach ww