Kontakt

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

49 – 330 Łosiów, ul. Główna 1

tel. 77 44 37 100

fax.: 77 44 37 110

e-mail: sir@oodr.pl

www.oodr.pl

dr Mariusz Drożdż

Broker innowacji

e-mail: mariusz.drozdz@oodr.pl

tel. 77 44 37 142

mgr Ewa Klekot

Koordynator SIR w województwie opolskim

e-mail: ewa.klekot@oodr.pl

tel. 77 44 37 145

kom. 600 403 526

Bożena Chruszczewska

Koordynator SIR w województwie opolskim

e-mail: bozena.chruszczewska@oodr.pl

tel. 77 44 37 142

Jadwiga Sadlej

Koordynator SIR w województwie opolskim

e-mail: jadwiga.sadlej@oodr.pl

tel. 77 44 37 144