Sprawozdanie za I kwartał 2018 – w ramach SIR

W ramach działania SIR – działanie współpraca w I pierwszym kwartale 2018 roku podjęto szereg czynności promujących SIR,a mianowicie w miesiącu styczniu ukazały się dwie publikacje na tutejszej stronie związane z tematyką SIR pod tytułem „Eksperci poszukiwani” oraz „Nowoczesność w rolnictwie na kanale You Tube” promujące cykl 8 filmów innowacyjnych rozwiązań w polskim rolnictwie. Odbyły się również 3 spotkania/szkolenia w ramach SIR.

Luty był miesiącem dwóch spotkań. Natomiast w marcu ukazały się dwie publikacje w marcowym numerze Kuriera Rolniczego pt. „Innowacje w rolnictwie” oraz „Rolnictwo precyzyjne”, również informacja o tych artykułach została zamieszczona na tutejszej stronie. Odbyły się także 3 spotkania promujące SIR. Przeprowadzone również zostały konsultacje telefoniczne w ramach działania “Współpraca”.