Poszukujemy ekspertów do 5 nowych Grup Fokusowych

Szanowni Państwo,

 

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 5 nowych Grup Fokusowych:

  • Zdrowie pszczół i zrównoważone pszczelarstwo,
  • Możliwości dywersyfikacji poprzez produkty lecznicze i kosmetyczne na bazie roślin,
  • Zasolenie gleby,
  • Ochrona gleb rolniczych przed zanieczyszczeniem,
  • Redukcja użycia leków na farmach drobiu.

 

Osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższych zakresach mogą składać aplikacje do dnia 11 lutego 2019 r.

Członkami Grup Fokusowych mogą być między innymi: rolnicy, leśnicy, doradcy rolniczy, naukowcy i przedstawiciele agrobiznesu.

Celem działania Grupy Fokusowej jest diagnoza oraz opis problemów dotyczących konkretnego zagadnienia, dokonanie oceny stanu zaawansowania badań oraz działań zastosowanych w praktyce, określenie potrzeb „praktyki” oraz możliwych kierunków dalszych badań, wypracowanie propozycji priorytetów innowacyjnych rozwiązań, które mogą być przedmiotem działania Grup Operacyjnych.
Czas pracy Grupy Fokusowej wynosi około 12 miesięcy.

 

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny na stronie: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups