Program konferencji ”Współpraca jako innowacyjne narzędzie rozwoju obszarów wiejskich”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje dwudniową konferencję pn. ”Współpraca jako innowacyjne narzędzie rozwoju obszarów wiejskich” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Zapraszamy rolników, przedsiębiorców z terenów miejsko-wiejskich, doradców rolnych, przedstawicieli instytucji naukowych, przedstawicieli samorządów, organizacji branżowych, związanych z rolnictwem mieszkańców obszarów wiejskich oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotowym obszarem.

 

PROGRAM KONFERENCJI ”Współpraca jako innowacyjne narzędzie rozwoju obszarów wiejskich” 

w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Data: 11-12.04.2019 r., godz. rozpoczęcia 12:00

Miejsce szkolenia: HOTEL HUGO, ul. Wł. Orkana 14,

47-230 Kędzierzyn-Koźle

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz nocleg. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń, docelowa liczba uczestników 50 osób. Szczegółowe informacje pod nr tel. 77 44 37 145, 144, 143; kom.600 403 526

11.04.2019 r. (CZWARTEK)

Godzina

Zakres tematyczny

12:00 – 12:45

Rejestracja uczestników i zakwaterowanie

12:45 – 13:00

Uroczyste otwarcie  konferencji, przywitanie uczestników, wprowadzenie

13:00 – 14:00

Obiad

14:00 – 14:45

Ewolucja i istota łańcucha dostaw

14:45– 15:30

Cechy charakterystyczne krótkich łańcuchów dostaw, z uwzględnieniem specyfiki sektora rolno-spożywczego
15:30 – 15:45

Serwis kawowy

15:45 – 16:30 Zalety i wady krótkich łańcuchów dostaw

16:30 – 17:15

Perspektywy rozwoju krótkich łańcuchów dostaw, z uwzględnieniem specyfiki sektora rolno – spożywczego

17:15 – 18:00

Współpraca jako innowacyjne narzędzie w Rozwoju Obszarów Wiejskich

18:00 – 19:00

Kolacja

12.04.2019 r. (PIĄTEK)

8:00 – 9:00

Śniadanie

9:00 – 10:30

Zioła jako podstawa tworzenia innowacyjnego produktu turystycznego

10:30 – 10:45

Serwis kawowy

10:45 – 12-15

Miód i produkty pszczele w diecie, kosmetyce i turystyce – innowacyjne podejście

12:15 – 13:00

Funkcjonowanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie

13:00 – 14:00

Panel dyskusyjny

14:00 – 15:00

Obiad

 

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Sylwia Dudek