Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna pn.” Stoiska promocyjno – informacyjne jako narzędzie przekazu informacji o Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn.” Stoiska promocyjno – informacyjne jako narzędzie przekazu informacji o Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie

Termin realizacji operacji: 2 kwartał 2019 r.

Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych: 16 000,00 zł

Forma realizacji operacji: stoiska informacyjno – promocyjne

Ilość stoisk: 2

Cel: przekazywanie informacji o idei, funkcjach i możliwościach jakie daje funkcjonowanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na  obszarach wiejskich. Zachęcanie do nawiązania współpracy z Siecią skierowane będzie bezpośrednio do przedsiębiorców, rolników, przedstawicieli sektora rolno – spożywczego. Stoisko da podłoże do pozyskiwania nowych partnerów Sieci bezpośrednio zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Na stoiskach informacyjno – promocyjnych będą dostępne wszystkie publikacje wydane w ramach operacji własnych realizowaych przez OODR w latach ubiegłych, w tym książka pt.: “Zrozumieć innowacje w rolnictwie”, cykl specjalistycznych broszur nt. innowacyjnych zastosowań w rolnictwie oraz inne materiały informacyjne.

Sylwia Dudek