Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna – OCHRONA ŚRODOWISKA

 

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn. “Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich” w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Do udziału  zapraszamy mieszkańców województwa opolskiego – rolników i producentów rolnych, doradców rolnych, przedstawicieli samorządów i nauki.

 

Miejsce realizacji operacji: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Sala konferencyjna

 

Termin realizacji operacji: 2/3/4 kwartał 2019 r.

 

Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych: 24 000,00 zł

 

Forma realizacji operacji: konferencja, 2 konkursy

 

Liczb uczestników: 60 (konferencja), 12 (2 konkursy)

 

Cel: Ochrona środowiska to podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej i polega na racjonalnym kształtowaniu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. Wdrażanie innowacyjnych działań związanych z ochroną środowiska: (wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii w kierunku ochrony powietrza, gleb i wód, kształtowania krajobrazu, zapobiegania zmianom klimatu oraz ochrony zdrowia ludzi i zwierząt).

 

Poniżej do pobrania program konferencji:

Program_konferencja_03.10.2019

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Stanisława Grabska-Mędrala – tel. 77 4437 133, e-mail: stgm@oodr.pl