Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Wiejskie usługi opiekuńcze – innowacyjna forma przedsiębiorczości”

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn.: pn.: „Wiejskie usługi opiekuńcze – innowacyjna forma przedsiębiorczości” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: powiat krapkowicki

Termin realizacji operacji: 11.03.2020 r.

Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych: 7 000,00 zł

Forma realizacji operacji: seminarium

Liczba uczestników: 25 osób

Grupa docelowa: mieszkańcy obszarów wiejskich, rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, przedstawiciele podmiotów doradczych przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, przedstawiciele lokalnych władz.

Cel jest propagowanie idei rolnictwa społecznego, w tym  propagowanie pomysłu usług opiekuńczych na obszarach wiejskich, tworzenia gospodarstw opiekuńczych, a także zachęcenie do edukacji w gospodarstwie rolnym  na obszarze województwa opolskiego. Seminarium podniesie poziom wiedzy uczestników, w zakresie innowacyjnych rozwiązań dotyczących rolnictwa społecznego, umożliwi budowanie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, mieszkańcami obszarów wiejskich, doradcami oraz przedstawicielami innych instytucji mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.

Dodatkowych informacji udziela: Anna Borkowska tel. 77/44 37 143 anna.borkowska@oodr.pl