Dobre praktyki w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna

W związku z realizacją przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie operacji „Spotkania tematyczne dt. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.


Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego dobre praktyki w zakresie oszczędnego gospodarowania wodą w rolnictwie i gospodarstwie