Politechnika Opolska kształci dla rolnictwa

Jeśli młodzież zdecyduje się studiować na nowych kierunkach Politechniki Opolskiej, spełni warunki, by przejąć gospodarstwa rodziców ze wsparciem unijnym. Łatwiej też będzie zdobyć pracę w opolskich firmach przetwórczych. Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, profesor Politechniki Opolskiej podkreśla, że nowe oferty kształcenia są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku.

Jesienią rozpoczął się pierwszy rok kształcenia na dwóch nowych kierunkach Politechniki Opolskiej. W zagłębiu opolskiego przemysłu chemicznego – Kędzierzynie-Koźlu otwarto Wydział Inżynierii Systemów Technicznych z kierunkami: Przemysłowe Technologie Informatyczne i Systemy Biotechniczne.

Pierwszy został utworzony niejako na zamówienie przemysłu. Natomiast drugi zajmuje się systemami biotechnicznymi, czyli całą techniką, która jest w środowisku naturalnym. Ten kierunek jest skierowany do młodych osób, które chcą kontynuować naukę i poszerzać wiedzę dotyczącą nowoczesnego rolnictwa.

Na kierunku znajdą się zagadnienia dotyczące: stosowania nawozów chemicznych, probiotechnologii w rolnictwie, kształtowania środowiska naturalnego, najnowszych systemów agrotechnicznych, systemów informacji przestrzennej, zastosowania dronów, najnowszych technologii, które stosowane są również w rolnictwie. W tle jest również zrównoważony rozwój, o czym informuje Katarzyna Szwedziak: “Oczywiście nie pomija się spraw związanych z racjonalnym gospodarowaniem, czyli ograniczaniem nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, tak, aby produkty rolne były jak najlepszej jakości i kwalifikowały się do najwyższych klas przetwórstwa i produkcji żywności.”

Kierunek jest umiejscowiony w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza. Politechnika tak zaprojektowała kierunki, aby osoby, które uzyskają dyplom inżyniera, mogły starać się o przejmowanie rodzinnych gospodarstw rolnych i ubiegać się o dopłaty bezpośrednie, ponieważ mają wymagane wykształcenie rolnicze.

“To jest szczególnie ważne na terenie województwa opolskiego czy śląskiego, bo nie ma podobnej uczelni, która kształci w kierunku rolniczym. To jest na nowo zdefiniowana technika rolnicza, w zupełnie innym, nowoczesnym wydaniu, gdzie specjaliści z zakresu rolnictwa będą kształcić młodych ludzi w tych najbardziej innowacyjnych technologiach”, dodaje Szwedziak.

Kierunek ma charakter mocno praktyczny. Studenci muszą odbyć 15 tygodni praktyki zawodowej. Będą się one odbywały w zakładach produkcyjnych branży rolno-spożywczej. Praktyka będzie kończyła się egzaminem, więc student uzyska wiedzę praktyczną, która może być natychmiast wykorzystana w produkcji.

Podstawowa baza dydaktyczna zostanie zlokalizowana w siedzibie wydziału przy ulicy Kozielskiej 16 w Kędzierzynie-Koźlu. Powstanie tam laboratorium chemiczno-biochemiczne, w którym studenci poznają podstawy chemii, mikrobiologii, ale zdobędą też umiejętności analityczne.

Wszystkie kwestie związane z praktyczną wiedzą w zawodzie będą zdobyte w zakładach pracy i w firmach, z którymi Politechnika Opolska podpisuje obecnie porozumienia. Praktyki zawodowe dadzą możliwość realizowania pracy dyplomowej opartej na rozwiązaniu konkretnego problemu w firmie. Po otrzymaniu dyplomu, student może odbyć w tym zakładzie staż, jak również podjąć pracę, ponieważ oba kierunki są tworzone w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy. “Jest to bardzo duża szansa dla tych młodych ludzi, bo już w trakcie studiów mogą podjąć współpracę z zakładami pracy”, dodaje Katarzyna Szwedziak.

źródło: Izba Rolnicza w Opolu