II PIKNIK EKOLOGICZNY – TRZMIELOWISKO

Zapraszamy do wzięcia udziału w II pikniku ekologicznym – Trzmielowisko, w czasie którego zorganizowane zostanie również stoisko informacyjne SIR. Jak podaje źródło informacji https//www.muzeumwsiopolskiej.pl:

Impreza  Piknik Ekologiczny – stanowi działanie realizowane przez Samorząd Województwa Opolskiego,  Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera, Teatr im. Jana Kochanowskiego oraz Muzeum Wsi Opolskiej, w zakresie ochrony trzmieli i innych pożytecznych owadów, w ramach projektu Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.