Innowacyjne warsztaty rolnicze w Zakrzowie koło Gogolina

W Zakrzowie koło Gogolina odbyły się organizowane przez firmy: Agrocom Polska, 365FarmNet (Niemcy), Saatbau Preisgut (Austria), Geoprospectors (Austria), Koeckerling (Niemcy), Biocare (Niemcy) oraz Satagro.pl innowacyjne warsztaty rolnicze dotyczące rzadko podejmowanych tematów problematyki rolniczej takich jak na przykład:

– ograniczanie ryzyka i optymalizacja sprzedaży produktów rolnych na terminowych giełdach towarowych,

– zabezpieczanie cen minimalnych swoich zbiorów,

– proste i sprawne prowadzenie dokumentacji polowej za pomocą urządzeń mobilnych – smartfonów i tabletów,

– rejestracja czasu pracy maszyn i ciągników w gospodarstwie,

– optymalizacja nawożenia azotowego za pomocą aplikacji satagro.pl,

– zastosowanie lotniczych, biologicznych metod zwalczania omacnicy prosowianki w kukurydzy,

W części praktycznej został przeprowadzony pokaz wykorzystania austriackiego skanera glebowego Topsoil Mapper specjalnie zamontowanego na 30-to letnim radzieckim ciągniku K-700A, który był sprzęgnięty z gruberem Vector (4,6m) Koeckerling. Skaner glebowy zamontowany przed ciągnikiem skanował elektromagnetycznie glebę i otrzymane wartości pomiarowe przewodności elektromagnetycznej gleby przekazywał przez swój komputer do zamontowanej wiązki ISOBUS wraz z terminalem Claas Cebis Mobile. System ISOBUS był połączony z gruberem Vector. Gruber w oparciu o otrzymane dane regulował głębokość swojej pracy na bardzo zwięzłej gliniastej glebie na polu należącym do pana Sigmunda Dramsfelda, który użyczył swoje pole na potrzeby przeprowadzonych warsztatów. Przedstawiony zestaw ciągnika K-700A, grubera Vector oraz skanera glebowego Topsoil Mapper udowodnił, że nowoczesne i innowacyjne rozwiązania nie muszą być montowane jedynie na najnowszych ciągnikach i maszynach. Na przykład gruber Vector został na miejscu, przed rozpoczęciem warsztatów doposażony w funkcję automatycznej regulacji głębokości pracy.

Ciągnik K-700A i gruber Vector został doposażony w system rejestracji czasu i miejsca pracy – rozwiązanie Activebox 365FarmNet. Urządzenia Activbox 365FarmNet były zamontowane na ciągniku i na gruberze. Podczas pracy przekazywały informację identyfikacyjną do smartfona operatora a stamtąd trafiały do programu 365FarmNet w którym były zapisywane i analizowane.

Dzięki obecności i zaangażowaniu pana dr hab. inż. Zygmunta Miatkowskiego z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy uczestnicy warsztatów mogli zobaczyć i analizować profil glebowy i dyskutować nt. właściwości fizyko-chemicznych gleby i wskazań innowacyjnego skanera Topsoil Mapper.

 

Jerzy Koronczok

AGROCOM Polska