Nowa Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 – opublikowana została na stronie MRiRW tutaj .

Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne.

Ponadto, informacja została opublikowana na portalu KSOW  oraz poprzez Social Media:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1199537510192575&id=121003394712664

https://twitter.com/KSOW_/status/903542855582539778