Eksperci poszukiwani …

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na ekspertów do wydania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego PROW 2014 – 2020

nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w terminie : 19.01 – 02.02. 2018

O terminowości złożenia zgłoszenia decyduje data WPŁYWU do Agencji.

Zgłoszenie wniosku

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu: Wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zwanym dalej Wnioskiem) – stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad naboru kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji oraz sposobu prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dostępny na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie, wykształcenie, uprawnienia, certyfikaty i inne.

Zgłoszenia należy składać na adres:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. Poleczki 33

02-822 Warszawa

z dopiskiem: Departament Działań Delegowanych, działanie Współpraca

szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub pod linkiem:

https//www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/uzupelniajacy-nabor-kandydatow-na-ekspertow-w-2018-r.html