Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego działania “Współpraca”

Informujemy, że zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

https//prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000438/O/D20180438.pdf