Lista operacji ocenionych przez CDR w Brwinowie w ramach konkursu dla Partnerów KSOW nr 2/2018

Poniżej zamieszczamy listę ocenionych operacji przez Komisję powołaną Zarządzeniem Nr 6/2018 Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z dnia 06.03.2018. Komisja  w dniu 18. 04. 2018 roku zakończyła pracę nad oceną wniosków na realizację operacji składanych przez Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla konkursu nr 2/2018 ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2018 r.

 

lista rankingowa operacji realizowanych w ramach konkursu 2_2018