Ogłoszenie o wyniku oceny merytorycznej wniosków złożonych przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie została zamieszczona lista ocenionych operacji Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2018 r.

Do Jednostki Centralnej wpłynęło łącznie 78 wniosków.

4 przekazano do  właściwych jednostek KSOW ze względu na regionalny zasięg operacji.

12 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na brak uzupełnień w terminie lub nieprawidłowe uzupełnienia.

6 operacji odrzucono za niespełnienie warunków wyboru (tj. niezgodności z priorytetami PROW, celami lub działaniami KSOW).

Do Jednostki Zarządzającej zostało przekazanych 56 wniosków o wybór operacji. 

W wyniku oceny merytorycznej wyłonionych zostało 53 operacje do realizacji w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019.

 

lista_rankingowa