V posiedzenie WGR ds. KSOW

W dniu 17 maja 2018 r. w UMWO w departamencie PROW odbyło się V posiedzenie WGR ds. KSOW.  Obrady posiedzenia otworzył Członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka.  Następnie głos zabrał Dyrektor Departamentu PROW Tomasz Karaczyn podsumowując Konkurs 2/2018 dla Partnerów KSOW.  Kolejnym etapem było przedstawienie i omówienie prezentacji na temat realizacji projektów w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz założeń dotyczących przyszłych działań Sieci. Prezentację przedstawiły i omówiły Magdalena Cisek – broker innowacji w woj. opolskim oraz Renata Wojas – Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich.