Wykonanie Planu działania KSOW na lata 2014-2020, poprzez realizację dwuletnich planów operacyjnych KSOW w zakresie SIR na lata 2014-2015 oraz 2016-2017

Operacja ma na celu zapewnienie realizacji zadań zgłoszonych i przyjętych do realizacji przez Instytucję Zarządzającą w ramach dwuletnich Planów Operacyjnych KSOW na lata 2014-2015 oraz 2016-2017 w zakresie SIR.

 

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.