Innowacje w agrobiznesie. Czy Grupy Operacyjne będą takim sukcesem jak Lokalne Grupy Działania ?

Zachęcam Państwa do lektury lipcowego nr czasopisma AGRORAZEM, w którym zamieszczono artykuł poświęcony Grupom Operacyjnym. Artykuł został opublikowany w formie wywiadu z z-cą dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Również w tym nr czasopisma została umieszczona lista grup operacyjnych, które uzyskały dofinansowanie z ARiMR.