Nowelizacja przepisów dla działania „Współpraca” PROW 2014-2020

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 sierpnia 2018 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.