Zaproszenie na szkolenie ” Kooperatywy spożywcze jako innowacyjna i efektowna forma prowadzenia działalności na obszarach wiejskich” – 3

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje szkolenie ph. ” Kooperatywy spożywcze jako innowacyjna i efektowna forma prowadzenia działalności na obszarach wiejskich”  w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Zapraszamy rolników, producentów rolnych, przedsiębiorców z branży rolniczej, doradców rolnych oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotowym obszarem.

Termin  i godziny szkolenia: 30.11.2018 r. godz. 9:00

Miejsce docelowe: Restauracja Złota Kaczka & Zapiecek, Mirowszczyzna 62, 46-325 Rudniki

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, poczęstunek.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń,

docelowa liczba uczestników 20 osób.

Szczegółowe informacje pod nr tel.  600 403 526, 77 44 37 145

 

 

program