Szkolenie „Aktualna sytuacja producentów rolnych w zakresie organizacji sprzedaży zbóż i rzepaku”

W dniu 07.11.2018r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Głubczyckiej odbyło się szkolenie ph. „Aktualna sytuacja producentów rolnych w zakresie organizacji sprzedaży zbóż i rzepaku” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Udział w szkoleniu wzięło 30 osób. Uczestnikami byli rolnicy, producenci rolni, przedsiębiorcy z branży rolniczej, doradcy rolni oraz wszyscy zainteresowani przedmiotowym obszarem.

 

Dr Krzysztof Mielnik przeprowadził wykłady na temat:

  1. Aktualny stan zagrożenia producentów zbóż i rzepaku w kontekście możliwości wywierania presji na cenę sprzedaży.
  2. Możliwość wykorzystania skali produkcji szansą na zmniejszenie kosztów.
  3. Wsparcie krajowe i UE dla producentów zbóż i rzepaku – wymagania, oczekiwania i zagrożenia funkcjonowania producentów w zorganizowanym przedsiębiorstwie w oparciu o przepisy skarbowo-fiskalne, przepisy UE i przepisy krajowe.
  4. Oczekiwania rynku – mity i fakty.

 

Ostatnim elementem szkolenia było wręczenie zaświadczeń oraz dyskusja, z której wynikało, że uczestnicy są bardzo zainteresowani dalszymi szkoleniami.

 

Organizatorem szkolenia był Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.