Modernhatch – grupa operacyjna działająca w województwie opolskim.

Grupa operacyjna działająca w województwie opolskim

 

W naszym województwie prężnie działa grupa operacyjna ModernHatch w siedzibą w Magnuszowicach.  Są największą i najbardziej nowoczesną wylęgarnią drobiu w kraju, posiadającą w 100% kapitał polski i produkującą pisklęta jednodniowe typu brojler.

Planowane docelowe moce produkcyjne zakładu to ponad 80 mln piskląt rocznie, w systemie jednonakładowym po 4 wylęgi w tygodniu. Proces produkcji i wyposażenie wylęgarni oparte jest na innowacyjnych rozwiązaniach oraz technologii holenderskich firm HatchTech i Viscon.

 

Misja i cel

Celem Grupy Operacyjnej ModernHatchEPI.eu jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie wylęgu piskląt – brojlerów, zmierzającej do poprawy ich jakości, zmniejszenia śmiertelności i zwiększenia ich dobrostanu, co zostanie zrealizowane poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe oraz inwestycje, na które pozyskano dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania M16 “Współpraca”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Projekt Grupy Operacyjnej ModernHatchEPI.eu jest odpowiedzią na nowe trendy w produkcji drobiarskiej i oczekiwania konsumentów. Jednym z kierunków produkcji kurczaków i mięsa jest ograniczanie stosowania antybiotyków. W zakładzie firmy ModernHatch, produkowane są pisklęta silniejsze i zdrowsze od piskląt produkowanych metodami tradycyjnymi. Wyższa zdrowotność skutkuje ograniczeniem konieczności stosowania antybiotyków, które są stosunkowo drogie oraz pozwala na lepsze wykorzystanie paszy przez prawidłowo funkcjonujący przewód pokarmowy piskląt.

Założeniem projektu jest stworzenie produktu o nazwie „pisklę niemodlińskie”, które ze względu na zastosowaną innowacyjną technologię lęgu cechować się będzie lepszą zdrowotnością i osiąganymi efektami produkcyjnymi. Technologia „troskliwego wylęgu” polegać będzie na dostępie piskląt do paszy i wody w dowolnym, optymalnym dla nich momencie w oddzielonej od niewylężonych jaj, oświetlonej komorze klujnikowej.

Realizacja projektu Grupy Operacyjnej ModernHatchEPI.eu, dofinansowanego z funduszy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oprócz realizacji inwestycji i badań naukowych, zakłada również organizację konferencji na temat różnic w produkcji piskląt w technologii innowacyjnej oraz tradycyjnej, a także wymianę doświadczeń w zakresie hodowli drobiu.

Grupę Operacyjną ModernHatchEPI.eu, w ramach innowacyjnego projektu badawczo – rozwojowego tworzą:

 1. „ModernHatch” Sztuder & Wocka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Magnuszowicach 53A, 49-156 Gracze, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000568327, posiadającą nr NIP: 9910501643, reprezentowaną przez Paulinę Wocka-Zyla – prokurenta samoistnego,

zwaną dalej ModernHatch

 

 1. 2. „ModernHatch” Sztuder & Wocka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Magnuszowicach 53A, 49-156 Gracze, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000359438, posiadającą nr NIP: 9910467923, reprezentowaną przez Marcina Baranowskiego – prokurenta samoistnego,

 

 1. SKAYLARK Tomasz Brdyś – firma doradcza
 2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiuz siedzibą we Wrocławiu,reprezentowany przez: prof. dr hab. Tadeusza Trziszkę – Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 3. Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Magnuszowice „Wspólna Sprawa” w Magnuszowicach, reprezentowane przez  Witolda Sarnickiego – prezesa zarządu oraz Marię Wachowską – wiceprezesa zarządu,

 

Badania naukowe

Opis projektu badawczego realizowanego w ramach PROW Współpraca na lata 2014-2020 dotyczący wdrożenia innowacyjności związanej z wylęgiem “piskląt niemodlińskich” przez zespół naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Gawła, prof.nadzw. 

Polska jest liderem w produkcji mięsa drobiowego w Europie. Ptaki utrzymywane w systemie wielkotowarowym, w którym w obiekcie znajduje się w przypadku kurcząt brojlerów 30-50 tys. ptaków, muszą cechować się doskonałym zdrowiem, gdyż w przypadku zachorowania, choroba szybko rozprzestrzenia się. Tylko właściwe warunki w obiektach, dobra bioasekuracja i wysoka jakość lężonych piskląt umożliwiają uzyskanie optymalnej masy ciała oraz utrzymania zdrowia. Tradycyjnie kurczęta lężone są w ciemności bez dostępu do paszy i wody, które otrzymują dopiero na fermie. W procesie klucia odstęp pomiędzy pierwszymi i ostatnimi wylężonymi pisklętami może wynosić 24-36 godzin, a do tego czasu pisklęta czekają w koszach wylęgowych, w ciemnym klujniku w temperaturze ponad 36 stopni Celsjusza – optymalnej dla wylęgu. Proces sztucznego wylęgu różni się od naturalnego, gdzie pisklęta w krótkim czasie po wykluciu mogą poznawać środowisko, mogą napić się i pobrać paszę. Wylężone naturalnie pisklęta nie wykazują problemów technologicznych oraz sporadycznie zdarzają się zakażenia około lęgowe prowadzące do zapalenia pępka i woreczka żółtkowego. O czasie pierwszego posiłku decyduje pisklę, które naturalnie poznaje środowisko i uczy się od innych ptaków zachowań. Tymczasem pisklęta lężone w klujnikach są bardziej zestresowane brakiem paszy i wody, ciemnością i utrudnionym poruszaniem między skorupami i niewyklutymi jeszcze z jaj pisklętami. Przebywanie w zbyt wysokiej temperaturze powoduje odwodnienie, utrudnianie wchłaniania substancji odżywczych z woreczka żółtkowego i obniżenie odporności.

Założeniem projektu jest stworzenie produktu o nazwie „pisklę niemodlińskie”, które ze względu na zastosowaną innowacyjną technologię lęgu cechować się będzie lepszą zdrowotnością i osiąganymi efektami produkcyjnymi.

Podzielenie koszy klujnikowych na dwa poziomy – górnego z jajami i dolnego z pisklętami, gdzie będzie dostęp do wody i paszy sprawia, że wylęg będzie bardziej zbliżony do naturalnego. Pisklęta w dowolnym czasie będą mogły pobrać paszę i wodę oraz dowolnie poruszać się w koszu, co znacznie zredukuje stres. Wcześniejsze spożycie posiłku uaktywni przewód pokarmowy, który będzie się lepiej rozwijał, a pobrane z woreczka żółtkowego przeciwciała sprawią, że układ immunologiczny ptaków będzie sprawniej funkcjonował. Ptaki będą więc kluć się w bardzo dobrych warunkach, zapewniających komfort i wysoki poziom dobrostanu. Dodatkowo, aby poprawić zdrowotność kurcząt, przeprowadzone zostaną badania nad wczesnym podaniem probiotykow do jaja. Podanie zasiedlających przewód pokarmowy „korzystnych bakterii” spowoduje, iż ptaki już od momentu wyklucia będą mniej narażone na zasiedlenie przez bakterie środowiskowe, w tym bakterie chorobotwórcze tj. Salmonella czy Campylobacter. Bakterie te powodują zakażenia ludzi skutkujące zatruciami i biegunkami, które u osób z osłabioną odpornością mogą kończyć się hospitalizacją, a w rzadkich przypadkach nawet śmiercią. Wczesne podanie bakterii o działaniu prozdrowotnym zmniejszy ryzyko nosicielstwa chorobotwórczych bakterii przez ptaki.

Wylężone tą innowacyjną technologią „pisklę niemodlińskie” cechować się będzie wyższą masą ciała, większą odpornością na choroby i stres co w konsekwencji pozwoli producentom kurcząt rzeźnych na spełnienie oczekiwań konsumentów polegających na ograniczeniu stosowania dodatków chemicznych w produkcji żywności.

 

Lista projektów realizowanych w Polsce dofinansowanych przez ARiMR: 

Zadania spoza województwa mazowieckiego:

 1. Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – Innowacja w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej.
 2. “ModernHatch” Sztuder & Wocka Sp. z o.o. Sp. K.– Wzrost konkurencyjnośći na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem “Piskląt niemodlińskich” w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach.
 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “Lechpol”– Soja konwencjonalna w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim -innowacyjne rozwiązania w uprawie ochronie i skarmianiu w gospodarstwach rolnych.
 4. osoba fizyczna– Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności procesowej, technologicznej i marketingowej związanej z uprawą róż w gospodarstwie ogrodniczym w Boguchwale.
 5. osoba fizyczna– Podniesienie rentowności hodowli bydła mlecznego poprzez opracowanie i wdrożenie nowej technologii zagospodarowania mleka bezpośrednio po udoju oraz znacznie udoskonalonej technologii produkcji serów twardych i zagęszczania serwatki, do koncentratu o zawartości min 50% s.m. przez zastosowaniu prototypu urządzenia do produkcji sera i prototypu wyparki do serwatki.
 6. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny– Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy.
 7. Okechamp Spółka Akcyjna– Współpraca w obszarze zwiększenia wydajności zbiorów poprzez opracowanie urządzeń do mechanizacji zbioru ręcznego pieczarek.
 8. Original Food Sp. z o. o.– Zaimplementowanie i dostosowanie do warunków klimatyczno-glebowych Polski innowacyjnej technologii produkcji owoców z zamkniętym system nawadniania i biofortyfikacji jodem i selenem na przykładzie żurawiny.
 9. Krajowa Agencja Informacyjna “Info” Sp. z . o. o.– Innowacyjna metoda skrócenia łańcucha dostaw ,,Z gruntu Polska”.
 10. Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe “Dolina Strugu”– Polska Wysokogatunkowa Ekologiczna Wołowina
 11. EIG FINANCE Spółka z o. o.– Opracowanie udoskonalonych produktów o ulepszonej wartości żywieniowej, a także niekonwencjonalnego procesu obróbki termicznej materiałów żywnościowych.
 12. osoba fizyczna– Współpraca w zakresie poprawy efektywności produkcji bydła opasowego poprzez zastosowanie wysoko-jakościowej paszy objętościowej otrzymywanej w okresie międzyplonu oraz uprawę kukurydzy po zbiorze międzyplonu jako alternatywy dochód i pasza objętościowa w gospodarstwach rolnych.
 13. Bioorganic Technologies Spółka z o. o.– Propagowanie rolnictwa ekologicznego poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej biomasy algowej.
 14. Ferma drobiu “Trzy koguty” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością– Opracowanie i wdrożenie innowacji opartej na zgłoszeniu patentowym dotyczącej udoskonalenia procesu produkcji jaj kurzych.
 15. OLEUM-BEST Sp. z o.o.– Opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie technologii uprawy i przetwarzania rzepaku na olej o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych.

Zadania z województwa mazowieckiego:

 1. MCMS Warka Sp. z o.o.– Innowacyjne technologie, urządzenia i systemy zapewniające kompleksową ochronę antyprzymrozkową w uprawach w uprawach sadowniczych, ogrodniczych oraz systemu p.poż w lasach.
 2. osoba fizyczna– Nowe metody biotechnologii rozrodu bydła w celu osiągnięcia postępu hodowlanego i zwiększenia mleczności krów – Stworzenie innowacyjnego banku zarodków bydlęcych

 

Dziękujemy za przekazanie materiałów dotyczących artykułu Pani Paulinie Wocka – Zyla.

Zespół SIR Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.