Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna pn.” Cykl broszur z zakresu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich”

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn.” Cykl broszur z zakresu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie

Termin realizacji operacji: 2 kwartał 2019 r.

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 50000,00 zł

Forma realizacji operacji: broszury

Cel: pokazanie praktycznego wymiaru realizowanych przedsięwzięć, zaprezentowanie “dobrych praktyk” oraz ułatwienie transferu wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sylwia Dudek