Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dot. zebrania informacji i opracowania broszur

 

W ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zaprasza składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zebrania informacji i opracowania broszur z tematów podanych przez Zamawiającego, stanowiących realizację operacji pn.: „Cykl broszur z zakresu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich” w ramach realizacji dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

oświadczenie kapitałowe

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sylwia Dudek