Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna pn.” Współpraca jako innowacyjne narzędzie rozwoju obszarów wiejskich”

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn.” Współpraca jako innowacyjne narzędzie rozwoju obszarów wiejskich” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie

Termin realizacji operacji: 11-12.04.2019 r.

Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych: 35000,00 zł

Forma realizacji operacji: konferencja

Cel: podniesienie wiedzy z zakresu możliwości wdrażania innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem środków w ramach działania Współpraca, stymulujących rozwój gospodarstw rolnych oraz strefy ekonomicznej terenów wiejskich. Konferencja ułatwi wymianę kontaktów pomiędzy rolnikami, przedstawicielami branży rolno – spożywczej, przedstawicielami instytucji naukowo – badawczych, doradców rolniczych oraz osób wspierających rozwój obszarów wiejskich, będzie też doskonałym fundamentem do powstania grup operacyjnych EPI.

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sylwia Dudek