Cykl specjalistycznych broszur

W ramach realizacji planu operacyjnego KSOW na lata 2014 -2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie została zrealizowana operacja pn.: “Cykl specjalistycznych broszur nt. innowacyjnych zastosowań w rolnictwie”. Broszury wydano w  ilości 5000 szt (dot. broszur nr 1 – 10).

Operacja  byłą współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej “Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dot. broszury nr 11).

Wykaz broszur z Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich OODR Łosiów:

 1. “Analiza opłacalności innowacji. jak obliczyć czy nowy pomysł się opłaca?”;
 2. “Innowacje marketingowe. Jak wykorzystać marketing w prowadzonej działalności?”;
 3. “Innowacje w gospodarstwie rolnym. Jakie innowacje można wdrożyć w gospodarstwie rolnym?”;
 4. “Kooperatywy spożywcze: Co to jest?, Jak działa?, Dlaczego warto z nimi współpracować? Kooperatywa spożywcza nowa forma współpracy rolnika i indywidualnego odbiorcy.”;
 5. “Ochrona bioróżnorodności. Owady zapylające – dlaczego są tak ważne i jak im pomagać.”;
 6. “Wykorzystanie ziół w tworzeniu oferty gospodarstwa agro i ekoturystycznego. Zioła jako produkt turystyczny.”;
 7. “Innowacyjne technologie w uprawie buraka cukrowego.”;
 8. “Zagrożenia i współczesne metody ochrony jakości wód na obszarach użytkowanych rolniczo.”;
 9. “Produkcja i sprzedaż wędlin w krótkim łańcuchu dostaw. Praktyczna realizacja wymagań weterynaryjnych.”;
 10. “Innowacyjne nawozy wolnodziałające w praktyce ogrodniczej i rolniczej”;
 11. “Kooperatywy spożywcze jako innowacyjne i efektywna forma prowadzenia działalności na obszarach wiejskich”.

 

Broszury bez stron tytułowych można pobrać poniżej:

1. OODR_analiza_oplacalnosci

2. OODR_innowacje_marketingowe

3. OODR_innowacje_w_gospodarstwie_rolnym

4. OODR_kooperatywy_sporzywcze

5. OODR_owady_zapylajace

6. OODR_wykorzystanie_ziol

7. OODR_uprawa_buraka_cukrowego

8. OODR_zagrozenie_i_ochrona_wod

9. OODR_produkcja_i_sprzedaz_wedlin

10. OODR_innowacyjne_nawozy

 

Sylwia Dudek