Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna pn. Szkolenie wyjazdowe z zakresu rolnictwa ekologicznego pn.: “Żywność ekologiczna teoria i praktyka – od producenta do konsumenta”

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn. “Szkolenie wyjazdowe z zakresu rolnictwa ekologicznego pn.: Żywność ekologiczna teoria i praktyka – od producenta do konsumenta” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Miejsce realizacji operacji: woj. podkarpackie

Termin realizacji operacji: 17-19 czerwiec 2019 r.

Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych: 40 000,00 zł

Forma realizacji operacji: wyjazd studyjny

Liczba uczestników: 40 (mieszkańcy woj. opolskiego)

Cel: przeszkolenie uczestników operacji podczas wyjazdu studyjnego w rejony Podkarpacia. Tworzenie wspólnych struktur handlowych oraz powiązań organizacyjnych producentów żywności ekologicznej kierowanej do konsumentów. Powzięcie wiedzy praktycznej w zakresie nowatorskich agrotechnicznych rozwiązań w produkcji ekologicznej wpłynie na podwyższenie jakości produktów ekologicznych. Wspólne działanie wzmocni pozycję producentów rolnych w łańcuchu żywnościowym. Zwiększenie zainteresowania wdrażaniem innowacji w rolnictwie ekologicznym oraz możliwość zapewnienia sobie: regularności dostaw, dostosowania ich wielkości do potrzeb, odpowiedniej i wyrównanej jakości surowca. Działalność na obszarach wiejskich może być wykorzystana do promocji produktu lokalnego, sprzedaży bezpośredniej żywności ekologicznej oraz promocji funkcji społecznych i pozarolniczych gospodarstw rolnych, oraz wpływających na poprawę życia na obszarach wiejskich. Przedstawione rozwiązania w województwie podkarpackim będą inspiracją dla uczestników wyjazdu do zawiązania partnerstw w ramach działania “Współpraca”.

 

Rejestracja uczestników

W celu rejestracji należy wypełnioną kartę zgłoszenia przesłać na adres e-mail: renata.huk@oodr.pl

karta zgłoszenia – szkolenie wyjazdowe – KSOW SIR – eko

Termin przyjęcia kart zgłoszeniowych: do 03.06.2019 r. (ilość miejsc ograniczona).

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Renata Huk – tel. 77 4437 137

 

Sylwia Dudek