Stoisko promocyjno – informacyjne podczas XX Targów Ogrodniczych Wiosna Kwiatów

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR w dniach 11-12 maja 2019 roku Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zrealizował operację własną pn.: “Stoiska promocyjno – informacyjne jako narzędzie przekazu informacji o Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Sylwia Dudek