Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna – KONFERENCJA SIR

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn.”Wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych EPI – mechanizm wsparcia w ramach działania „Współpraca” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Do udziału w  konferencji serdecznie zapraszamy rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli związków branżowych i grup producentów rolnych, uczelnie i instytucje naukowe, doradców rolnych oraz osoby zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa. 

 

Miejsce realizacji operacji: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Sala konferencyjna

 

Termin realizacji operacji: 3/4 kwartał 2019 r. (termin 04.10.2019 r.)

 

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 10 000,00 zł

 

Forma realizacji operacji: konferencja

 

Liczb uczestników: 50

 

Cel:  Operacja ma na celu budowę sieci powiązań między sferą nauki i biznesu a rolnictwem oraz przyspieszenie transferu wiedzy i innowacji do praktyki gospodarczej. Proces tworzenia nowych rozwiązań dla gospodarski wymaga trwałego powiązania między różnymi podmiotami. Dostarczenie w ramach konferencji wiedzy i umiejętności zawiązywania grup operacyjnych na rzecz innowacji pozwoli na ściślejszą współpracę między różnymi instytucjami i skuteczny transfer wiedzy i innowacji na obszarach wiejskich. Konferencja będzie okazją do nawiązania współpracy między przedstawicielami tworzących się Grup Operacyjnych oraz zainteresowanych działaniem „Współpraca”: rolników, przedstawicieli związków branżowych i grup producentów rolnych, przedstawicieli świata nauki i biznesu oraz doradców rolniczych.

 

Poniżej do pobrania zaproszenie:

Zaproszenie na konferencję SIR

PROGRAM_konferencja SIR

 

UWAGA – są jeszcze ostatnie wolne miejsca, zgłoszenia do 03.10., do godz. 13:00 lub do wyczerpania wolnych miejsc.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Sylwia Dudek – tel. 77 4437 142, kom. 600 403 526,

e-mail: sylwia.dudek@oodr.pl