Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych EPI – mechanizm wsparcia w ramach działania „Współpraca”

 

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn.  „Wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych EPI – mechanizm wsparcia w ramach działania „Współpraca””  w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2018-2019 w zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: Łosiów

Termin realizacji operacji: październik 2019 r.

Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych: 10000,00 zł

Forma realizacji operacji: konferencja

Liczba uczestników:  Rolnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele związków branżowych i grup producentów rolnych, uczelnie i instytucje naukowe, doradcy rolni, osoby zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa.

Cel: Głównym przedmiotem i tematem konferencji zorganizowanej dla 50 uczestników grupy docelowej będzie mechanizm wsparcia w ramach działania “Współpraca” na przykładzie grup operacyjnych EPI. Celem operacji będzie budowa sieci powiązań między przedstawicielami nauki i biznesu a rolnictwem oraz przyspieszenie transferu wiedzy i innowacji do praktyki gospodarczej, co przedłoży się na powstanie nowych grup operacyjnych EPI w woj. opolskim.

Dodatkowych informacji udziela: Sylwia Dudek tel. 77/44 37 142 sylwia.dudek@oodr.pl