Szkolenie z produkcji roślin wysokobiałkowych

 

29 sierpnia br. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyło się szkolenie z warsztatami polowymi w ramach operacji „Zwiększenie udziału roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewów na rzecz poprawy żyzności gleby”. Szkolenie zorganizowano w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich.

Część wykładowa szkolenia rozpoczęła się wykładem wygłoszonym przez brokera innowacji OODR Łosiów Sylwii Dudek, podczas którego prelegentka zapoznała uczestników spotkania w jaki sposób działa Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w województwie opolskim. Temat związany z problemami dotyczącymi agrotechniki soi z jakimi boryka się rolnik zaprezentował prof. dr hab. Marcin Kozak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Profesor poruszył szczególnie ważne dla rolników kwestie, dotyczące uprawy roli, poprawy żyzności gleby, siewu, nawożenia oraz ochrony plantacji roślin wysokobiałkowych. Natomiast Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach dr. inż. Krzysztof Gawęcki przedstawił najnowsze wyniki doświadczeń prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badań Roślin Uprawnych w Słupii Wielkiej. Prelegent omówił znaczenie roślin wysokobiałkowych, ich pozycję na rynku krajowym i międzynarodowym, a także znaczenie Inicjatywy białkowej, która jest ujęta w Planie działań MRIRW.  O znaczeniu soi, jednej z roślin bobowatych w polskim płodozmianie, w szczególności w aspekcie uwzględnienia roślin wysokobiałkowych jako dopełnienia wymogu zazielenienia, a tym samym poprawy żyzności gleby mówił Andrzej Dawidowicz z Saaten-Union Polska. Założenia i zasady naboru do programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” omówiła Barbara Lesik z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Dzięki temu rolnicy i doradcy mogli zasięgnąć informacji jakie są zasady ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych na wapnowanie pól.

Drugą część szkolenia stanowiły warsztaty polowe na polu doświadczalnym Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Ośrodek na swoich polach doświadczalnych co roku zakłada i prowadzi doświadczenia zgodnie z metodykami obowiązującymi w COBORU, a także kolekcje odmian roślin bobowatych tj. soja, groch ozimy i jary. Podczas warsztatów mgr inż. Marta Bednarczyk, wieloletni doświadczalnik i specjalista ze SDOO w Głubczycach, oprowadziła zainteresowanych rolników po doświadczeniach, zaprezentowała doświadczenia PDO oraz demonstrację odmian soi, a także omówiła agrotechnikę soi stosowanej w doświadczeniach i tegoroczne problemy związane z uprawą tej rośliny w bieżącym sezonie. Swoje odmiany prezentowały także firmy Saaten-Union Polska, Danko i  Saatbau. Tak duża różnorodność doświadczeń z soją jest m.in. wynikiem rozszerzenia przez COBORU zakresu badan związanych z tą rośliną w ramach tzw. Inicjatywy białkowej. Jej celem jest popularyzacja zwiększenia powierzchni uprawy roślin białkowych i soi, dla poprawy bilansu paszowego w kraju. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję znaleźć odpowiedź na wiele pytań i problemów związanych z uprawą soi, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem rolników.

Elżbieta Łuczak, OODR Łosiów