Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna – GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie (wyjazd studyjny) z zakresu ochrony powietrza pn. “Gospodarka niskoemisyjna”.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców rolnych, rolników, samorządowców, mieszkańców województwa opolskiego

 

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie, powiat krapkowicki, Kamień Śląski

 

Termin realizacji operacji: 17-18 września 2019 r.

 

Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych: 28 000,00 zł

 

Forma realizacji operacji:  szkolenie (wyjazd studyjny)

 

Liczba uczestników: 40 (doradcy rolni, rolnicy, samorządowcy, mieszkańcy województwa opolskiego).

 

Cel: Przedsięwzięcie w ramach edukacji z zakresu OZE dla doradców i rolników. Celem szkolenia jest ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy przedmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju poprzez efektywną promocję innowacyjnych  praktyk  z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń z zakresu: odnawialnych źródeł energii, zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Polityka wzrostu wdrażania gospodarki niskoemisyjnej poprzez wykorzystania OZE, nawet najlepiej przygotowana i wspomagana przez państwo, wymaga aktywnego udziału użytkowników energii w jej realizacji.

 

Poniżej:

Program szkolenia

Karta zgłoszenia – szkolenie wyjazdowe – KSOW SIR – eko (termin zgłaszania do 12 września 2019r.)

Dodatkowych informacji udziela: Patrycja Borkowska tel. 77/44 37 138 patrycja.borkowska@oodr.pl