Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Zwiększenie udziału roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewów na rzecz poprawy żyzności gleby”

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn. Szkolenie z produkcji roślin wysokobiałkowych pn. „Zwiększenie udziału roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewów na rzecz poprawy żyzności gleby” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Pałac

Termin realizacji operacji: 29 sierpień 2019 r.

Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych: 13 000,00 zł

Forma realizacji operacji: szkolenie/warsztaty polowe

Liczba uczestników: 25

Cel: Głównym celem i założeniem szkolenia w formie warsztatów polowych jest upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych dotyczących poprawy żyzności gleby dzięki obecności w płodozmianie roślin wysokobiałkowych. Celem przedsięwzięcia będzie pogłębienie i podniesienie wiedzy uczestników szkolenia oraz wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami OODR, przedstawicielami świata nauki oraz przedstawicielami handlowym, umożliwiając tym samym rozwiązywanie problemów obecnie występujących w uprawie roślin wysokobiałkowych, a także transfer wiedzy pomiędzy nauką, a praktyką.

Poniżej program szkolenia:

Program

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Elżbieta Łuczak – tel. 77 4437 128