Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna pn. Szkolenie wyjazdowe pn. ”Ograniczenia zanieczyszczeniami azotem metodą poprawy jakości wód”

 

 

 

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna

 

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie (wyjazd studyjny) pn. ”Ograniczenia zanieczyszczeniami azotem metodą poprawy jakości wód”. Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców rolnych, rolników, osoby zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa.

 

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie, powiat nyski, Pokrzywna 48

Termin realizacji operacji: 09-10 września 2019 r.

Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych: 28 000,00 zł

Forma realizacji operacji:  szkolenie (wyjazd studyjny)

Liczba uczestników: 40 (doradcy rolni, rolnicy, osoby zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa)

Cel: upowszechnianie wiedzy z zakresu i założeń programu działań mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu  wpływających na rozwój obszarów wiejskich.

Szkolenie w formie wyjazdu studyjnego przeprowadzone zostanie dla 40 osób (rolników, doradców rolniczych, osoby zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa) w celu przeszkolenia zgodnie z założeniami  nowego programu obejmującego przepisy art. 102-112 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566). Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich to operacja, której założeniem jest uświadamianie mieszkańców obszarów wiejskich o procedurach rolniczego wykorzystania nawozów, w tym dawek i równomierności ich rozprowadzania, które zapewniają ograniczenie strat substancji odżywczych do wody na dopuszczalnym poziomie.

Dodatkowych informacji udziela: Joanna Palij tel. 77/44 37 130 joanna.palij@oodr.pl

program