Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna – ”Innowacyjna oferta turystyczna dźwignią wizerunku obszarów wiejskich województwa opolskiego”

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn. ”Innowacyjna oferta turystyczna dźwignią wizerunku obszarów wiejskich województwa opolskiego”.

Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie

Termin realizacji operacji: październik 2019 r.

Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych: 45000,00 zł

Forma realizacji operacji: 2 dniowa konferencja

Liczba uczestników:  70 osób w tym: rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów restauracyjno-hotelarskich z terenów wiejskich woj. opolskiego, , członkowie stowarzyszeń oraz lokalnych grup działania, przedstawiciele JST z terenów woj. opolskiego, doradcy rolniczy.

Cel: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. Udoskonalanie oferty turystycznej, wprowadzanie innowacji w obsłudze turystów. Wykorzystywanie walorów turystycznych obszaru,  pobudzenie kreatywności właścicieli gospodarstw agroturystycznych w celu stworzenia bogatszej oferty turystycznej.

Dodatkowych informacji udziela: Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. 600 403 526, 77 44 37 145, 144, 143,  row@oodr.pl