Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna pn. ” Dyrektywy wodne”

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn. ” Dyrektywy wodne”  w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2018-2019 w zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: powiat oleski

Termin realizacji operacji: 28.11.2019 r.

Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych: 7000,00 zł

Forma realizacji operacji: szkolenie

Liczba uczestników: 25 (rolnicy, doradcy rolni, przedsiębiorcy, mieszkańcy terenów wiejskich, osoby zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa)

Cel: diagnoza stanu gospodarki wodnej w Gminie Strzelce Opolskie oraz Gminach sąsiadujących w aspekcie optymalizacji procesów gospodarowania zasobami wody w gospodarstwach rolnych. Szkolenie ma na celu wskazać kierunki optymalizacji procesów gospodarowania zasobami wodnymi w gospodarstwach rolnych (w ramach działań wspólnych rolników)

Dodatkowych informacji udziela: Anna Borkowska tel. 77/44 37 143 anna.borkowska@oodr.pl

PROGRAM SZKOLENIA:

program