Konferencja pn.: „Innowacyjna oferta turystyczna dźwignią wizerunku obszarów wiejskich województwa opolskiego”

 

W dniach 28-29.10.2019r. w Kamieniu Śląskim odbyła się konferencja pn.: „Innowacyjna oferta turystyczna dźwignią wizerunku obszarów wiejskich województwa opolskiego” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Podczas konferencji zostały przeprowadzone wykłady nt.: „Wodne terapie kneippowskie jako istotny element innowacyjnej oferty turystyczno-rekreacyjno-rehabilitacyjnej województwa opolskiego”, „Ekologia stosowana. Inwestycje ekologiczne motorem rozwoju nowoczesnej oferty turystycznej obszarów wiejskich”, „Zioła w innowacyjnej odsłonie marką oferty turystycznej”, „Wykorzystanie naturalnych produktów roślinnych i zwierzęcych w tworzeniu innowacyjnej oferty turystycznej”, „Opolska turystyka marką Europy – fundusze europejskie szansą dla rozwoju opolskiej oferty turystycznej”, „Innowacyjna oferta turystyczna dźwignią wizerunku obszarów wiejskich województwa opolskiego”, „Współpraca jako innowacyjne narzędzie w rozwoju obszarów wiejskich – razem możemy więcej” .

Grupą docelową operacji byli rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów restauracyjno-hotelarskich z terenów wiejskich woj. opolskiego, członkowie stowarzyszeń oraz lokalnych grup działania, przedstawiciele JST z terenów woj. opolskiego, doradcy rolniczy. W konferencji wzięło udział 70 osób.

Projekt miał na celu aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich, udoskonalanie oferty turystycznej, wprowadzanie innowacji w obsłudze turystów, wykorzystywanie walorów turystycznych obszaru, pobudzenie kreatywności właścicieli gospodarstw agroturystycznych w celu stworzenia bogatszej oferty turystycznej.

Agnieszka Chruszczewska