Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna pn. ”Organizacja łańcuchów żywnościowych, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych (KŁD)”

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn. ”Organizacja łańcuchów żywnościowych, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych (KŁD)”  w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2018-2019 w zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: powiat oleski

Termin realizacji operacji: 29.11.2019 r.

Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych: 7000,00 zł

Forma realizacji operacji: szkolenie z warsztatami

Liczba uczestników: 25 (rolnicy, doradcy roni, przedsiębiorcy, mieszkańcy terenów wiejskich, osoby zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa)

Cel: zwiększenie udziału rolników w produkcje żywności dobrej jakości. Zgłębienie wiedzy na temat przepisów i regulacji prawnych. Zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych w województwie opolskim. Charakterystyka narzędzi KŁD jej podstawowe instrumenty sprzedaży, a także omówienie mocnych i słabych stron krótkich łańcuchów dostaw.

Dodatkowych informacji udziela: Jadwiga Sadlej tel. 77/44 37 143 jadwiga.sadlej@oodr.pl

PROGRAM SZKOLENIA Z WARSZTATAMI

 program