Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna pn. ”Chów i hodowla trzody chlewnej z elementami bioasekuracji”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie pn. ”Chów i hodowla trzody chlewnej z elementami bioasekuracji”. Do udziału w szkoleniu zapraszamy producentów, trzody chlewnej oraz doradców rolnych.

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie, powiat brzeski, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów

Termin realizacji operacji: 26 listopad  2019 r.

Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych: 13 000,00 zł

Forma realizacji operacji:  szkolenie

Liczba uczestników: 40 (producenci, hodowcy trzody chlewnej oraz doradcy rolni)

Cel: Głównym celem szkolenia jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie chowu i hodowli trzody chlewnej w województwie opolskim. Dynamicznie zachodzące zmiany na rynku trzody sprawiają, iż hodowcy i producenci wieprzowiny poszukują najnowszych informacji, nowatorskich technologii oraz innowacyjnych rozwiązań w celu utrzymania ekonomicznej rentowności produkcji. Szkolenie ma zachęcić uczestników do zawiązania partnerstw i wspólnego wdrażania nowatorskich rozwiązań z udziałem środków z działania Współpraca.

 Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Mazurek tel. 77/44 37 129 katarzyna.mazurek@oodr.pl

PROGRAM SZKOLENIA

  1. ”Chów i hodowla trzody chlewnej z elementami bioasekuracji”

w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

26.11.2019 r. godz. rozpoczęcia 09:30

Miejsce szkolenia: BIUROWIEC OODR,  ul. Główna 1, 49-330 Łosiów

09.30 – 10.00       Rejestracja uczestników i otwarcie szkolenia

10.00 – 11.30       „Prowadzenie oceny i ksiąg świń hodowlanych w świetle przepisów Unii Europejskiej” –
Piotr Polok

11.30 – 13.00      „Czy da się efektywnie żywić trzodę chlewną bez poekstrakcyjnej śruty sojowej” –
dr inż. Amelia Prorok

13.00 – 13.15      Przerwa kawowa

13.15 – 14.45      „Sam chroń swoje stado przed ASF” – dr n. wet. Piotr Kołodziejczyk

14.45 – 15.00      Dyskusja

15.00                    Obiad