Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna pn. ”Nowe tendencje w chowie i hodowli bydła mlecznego z elementami dobrostanu”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2018-2019 planuje szkolenie pn. ”Nowe tendencje w chowie i hodowli bydła mlecznego z elementami dobrostanu”. Do udziału w szkoleniu zapraszamy hodowców bydła mlecznego, rolników, spółdzielnie mleczarskie i osoby zainteresowane hodowlą bydła mlecznego.

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie, powiat brzeski, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów

Termin realizacji operacji: 21 listopad  2019 r.

Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych: 13 000,00 zł

Forma realizacji operacji:  szkolenie

Liczba uczestników: 40 (hodowcy bydła mlecznego, rolnicy, spółdzielnie mleczarskie, osoby zainteresowane hodowlą bydła mlecznego)

Cel: Projekt ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń  umożliwiając rozwiązywanie problemów obecnie występujących w hodowli oraz efektywny rozwój mleczarstwa na terenie naszego kraju. Zaproszeni specjaliści w dziedzinie zootechniki przedstawiają najnowsze osiągnięcia w hodowli bydła mlecznego, wyniki badań, metody rozrodu oraz innowacje technologiczne stosowane w sektorze mleczarskim.

 Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Mazurek tel. 77/44 37 129 katarzyna.mazurek@oodr.pl

PROGRAM SZKOLENIA

  1. ”Nowe tendencje w chowie i hodowli bydła mlecznego z elementami dobrostanu”

w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

21.11.2019 r. godz. rozpoczęcia 09:30

Miejsce szkolenia: BIUROWIEC OODR,  ul. Główna 1, 49-330 Łosiów

09.30 – 10.00       Rejestracja uczestników i otwarcie szkolenia

10.00 – 10.30       „Współpraca jako innowacyjne narzędzie w Rozwoju Obszarów Wiejskich” – Sylwia Dudek

10.30 – 11.15      „Antybiotykooporność współczesny problem rolnictwa” – Waldemar Krzymowski

11.15 – 12.00      „Innowacyjne usługi PFHBiPM w hodowli bydła mlecznego” – Waldemar Krzymowski

12.00 – 12.15      Przerwa kawowa

12.15 – 13.45      „Poekstrakcyjna śruta rzepakowa w żywieniu bydła mlecznego” – prof. Zygmunt Maciej Kowalski

13.45 – 15.15      „ Dobrostan bydła mlecznego w świetle profilaktyki weterynaryjnej ” lek. wet. Wojciech Wójcik

15.15                    Obiad