Podsumowania działalności doradczej 2020

Z początkiem roku  2020 ruszyły coroczne podsumowania działalności doradczej w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego w Głubczycach (29.01.2020 r.), Strzelcach Opolskich (30.01.2020 r.), Krapkowicach (06.02.2020 r.), Kędzierzynie Koźlu (13.02.2020 r.), Oleśnie (20.02.2020 r. ), Prudniku (24.02.2020 r.), (Nysie 25.02.2020 r.), Kluczborku (27.02.2020 r.), Namysłowie (28.02.2020 r.), Opolu (04.03.2020 r.) oraz Brzegu (05.03.2020 r.) . W  spotkaniach udział wzięli m.in.: rolnicy, przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego, przedsiębiorcy działający na rzecz rolnictwa, samorządowcy, przedstawiciele agencji rządowych wykonujących działania statutowe w obszarze rolnictwa. W ramach strategii działań operacyjno-marketingowych Opolskiego SIR, mającego na celu promocję Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR),  podczas podsumowań zostały przygotowane stoiska promocyjno –  informacyjne, na których można było pozyskać interesujące publikacje, broszury oraz ulotki o tematyce ściśle związanej z innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze rolnictwa.