Opieka społeczna w województwie opolskim

W ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zorganizował w dniu 11.03.2020 r. w Zakrzowie seminarium pn. „Wiejskie usługi opiekuńcze – innowacyjna forma przedsiębiorczości” Głównym celem projektu było podniesienie wiedzy w zakresie powstawania gospodarstw opiekuńczych , które będzie sprzyjać podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich . Przyczyni się do rozwiązania problemu nierówności w dostępie do usług społecznych, które szczególnie dotykają mieszkańców mniejszych miejscowości, jest też odpowiedzią na trendy demograficzne obserwowane w naszym województwie. Obszary wiejskie i rolnictwo stwarzają ogromne możliwości
w zakresie rozwoju tego typu usług.  Odbiorcami seminarium byli mieszkańcy obszarów wiejskich, rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, przedstawiciele podmiotów doradczych przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, przedstawiciele lokalnych władz.

Gospodarstwa opiekuńcze jako przedsiębiorstwa społeczne  – finansowanie przedsięwzięcia, zalety
i wady, możliwości korzystania z projektów, klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, współpraca z gminami, zadania publiczne , granty – te zagadnienia szeroko omówiła prelegentka
mgr Anna Jurczyk.

Dobre praktyki w zakresie usług opiekuńczych w gospodarstwach rolnych między innymi w takich krajach jak: Szkocja, Holandia i Norwegia – to pierwszy temat. A drugi temat to: tworzenie systemu gospodarstw opiekuńczych – te tematy przekazał nam w  sposób bardzo ciekawy i obrazowy
nasz następny prelegent dr Konrad Stępnik.

Natomiast Centra Usług Społecznych – uwarunkowania prawne i organizacyjne tą tematykę przybliżał nam prelegent pan mgr Jacek Miżejewski. Centra Usług Społecznych ułatwi gminom świadczenie różnego rodzaju usług społecznych dostosowanych do potrzeb lokalnych społeczności. Wsparcie będzie kierowane zarówno do wszystkich mieszkańców gmin, jak i do grup o szczególnych potrzebach, na przykład osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy rodzin wielodzietnych. Pozwoli
to gminom na dostosowanie świadczeń usług społecznych do potrzeb mieszkańców i możliwości finansowych samorządów.

Obszary wiejskie i rolnictwo stwarzają ogromne możliwości w zakresie rozwoju wiejskich usług opiekuńczych.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi Gogolina Joachimowi Wojtala oraz pracownikom gminy
za zaangażowanie w przygotowanie i uczestnictwo w seminarium.