Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Broszury informacyjne z zakresu wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje cykl broszur; pn. „Broszury informacyjne z zakresu wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich”

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

Termin realizacji operacji: lipiec, sierpień 2020 r.

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 10500,00 zł

Forma realizacji operacji: broszury informacyjne

Cel: Celem wydanych publikacji będzie pokazanie praktycznego wymiaru realizowanych przedsięwzięć, zaprezentowanie „dobrych praktyk” oraz ułatwienia transferu wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Projekt będzie obejmował opracowanie, wydrukowanie oraz udostępnienie w wersji online 2 broszur z następującej tematyki: “Chwasty, które żywią i leczą”, “Nowoczesna uprawa roślin zielarskich i ich innowacyjne wykorzystanie”. Publikację wzmacniają świadomość odbiorców w obszarze produkcji żywności wysokiej jakości, ochrony środowiska i bioróżnorodności, promocji produktów regionalnych, możliwości ich wytwarzania w gospodarstwie rolnym.

Dodatkowych informacji udziela: Renata Wojas tel. 77/44 37 143  renata.wojas@oodr.pl